Test 1-A 2019 - EN


Test 1-A 2019 - EN

REFERINTE

Test 1-A 2019 - EN

CONCURS LIVE

Test 1-G 2019 - RO

Test 3-G 2019 - RO


Test 1-A 2019 - EN

TESTE RAKSHA-VIDDHI

Test 1-A 2019 - RO

Test 1-A 2019 - EN

Test 3-A 2019 - RO

Test 3-A 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE DOSHA-PRAKRITI

amnromania.ro

Test 1-K 2019 - RO

Test 3-K 2019 - ROTest 1-A 2019 - EN

TESTE VAJIKARANA

pentru a reveni in meniul principal ale site-ului amnromania.ro folositi butonul de deasupra

Test 1-D 2019 - RO

Test 1-D 2019 - EN

Test 3-D 2019 - RO

Test 3-D 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE DRAVYAGUNA

Test 1-X 2019 - RO

Test 1-X 2019 - EN

Test 3-X 2019 - RO

Test 3-X 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE PARICHAYA

Test 1-F 2019 - RO

Test 3-F 2019 - RO


Test 1-A 2019 - EN

TESTE RASAYANA

Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN

Ziua Ayurvedei

Test 1-A 2019 - EN

Evenimente

Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN

Concurs de Ayurveda

În cadrul concursului anual de Ayurveda trei dintre cele şase probe care îl alcătuiesc sunt structurate în jurul fiecăruia dintre cele trei instrumente de cunoastere de bază, ce permit dobândirea unei cunoaşteri autentice, iar celelalte trei probe sunt probe mixte, prin care se urmăreşte testarea capacităţii de a îmbina în mod armonios particularităţile specifice ale celor trei instrumente de cunoaştere indicate.

Test 1-A 2019 - EN

Consultatii de specialitate

Bucuresti - nutritie

Centrul de nutritie Anima

0745.09.89.11.

Concurs

Concurs de Ayurveda - AMN-ROMÂNIA

GRUPELE DE CONCURS ŞI MODUL DE ALCĂTUIRE A CLASAMENTULUI

Sâmbătă, 15 februarie 2020, începând cu ora 12:45 se va desfăşura la unison, în mai multe localităţi din România şi din alte ţări, Concursul internaţional de Ayurveda 2020.

În cadrul acestui concurs vor exista două categorii de clasamente: o categorie de clasamente generale, realizate pe grupe de studiu şi general o altă categorie de clasamente realizate pe tipuri de teste.

CLASAMENTELE GENERALE REALIZATE PE GRUPE DE STUDIU

În cadrul Concursului de Ayurveda 2020 clasamentele generale se vor realiza în funcţie de 4 clase de grupe de studiu şi anume: grupele 01-02, grupele 03-06, grupele 07-15 şi grupele 16-25.

La testele 1 şi 3 participanţii vor alege teste dintre cele 6 indicate pentru grupele de studiu din care fac parte, conform indicațiilor următoare. În clasamentul general realizat pe grupe se va ţine cont de testul cu punctajul cel mai mare, dintre cele alese de fiecare participant corespunzătoare grupei de studiu. La testele 1 şi 3 fiecare participant poate alege şi alte teste, din afara celor care corespund grupei sale de studiu, rezultatul acestora fiind luat în considerare în clasamentele specifice. Testul tip W este o surpriză!

GRUPELE 00 și 01-02: La testele 1 şi 3 participanţii vor putea alege teste de tipurile A, B, C, P, L sau X, respectiv din secţiunea Dosha-Prakriti (testul A sau testul B), din secţiunea Svasthavritta (testul B sau testul C), din secțiunea Svasthavritta, capitolul Vimshati-guna (testul L), din capitolul Ayurveda-Padartha (testul P) sau dintre testele introductive din secțiunea Ayurveda-Parichaya (testul X).

GRUPELE 03-06: La testele 1 şi 3 participanţii vor putea alege teste de tipurile B, C, D, L, P sau W, respectiv din secţiunea Svasthavritta (testul B sau testul C), din secțiunea Dravyaguna (testul D), din secțiunea Svasthavritta, capitolul Vimshati-guna (testul L) sau din secțiunea Sharira-Jnana (testul W).

GRUPELE 07-15: La testele 1 şi 3 participanţii vor putea alege teste de tipurile C, D, E, G, U sau W, respectiv din secţiunea Svasthavritta (testul C), din secţiunea Dravyaguna (testul D), din secţiunea Manasa-Jnana (testul E), din secţiunea Pravritti-Jnana, capitolul Raksha-Viddhi (testul G), din secțiunea Cikitsa-Sthana, capitolul Udara-Roga (testul U) sau din secțiunea Sharira-Jnana (testul W).

GRUPELE 16-25: La testele 1 şi 3 participanţii vor putea alege teste de tipurile E, G, H, F, K, U sau W, respectiv din secţiunea Manasa-Jnana (testul E), din secţiunea Pravritti-Jnana, capitolul Raksha-Viddhi (testul G), din secţiunea Nidana-Stahana, capitolul Parikshakrama (testul H), din secţiunea Rasayana, capitolul Niramaya (testul F) sau Vajikarana (testul K) sau din secțiunea Cikitsa-Sthana, capitolul Udara-Roga (testul U).

CLASAMENTELE SPECIFICE REALIZATE PE TIPURI DE TESTE

Clasamentele specifice sunt clasamente restrânse, realizate pe tipuri de teste, în care vor fi premiaţi cei care vor avea cele mai mari punctaje la fiecare dintre probele specifice din concurs.

La testele 1 şi 3 din Concursul de Ayurveda 2020 se vor realiza clasamente specifice restrânse pentru fiecare tip de test în parte (A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, P, U, X și W).

La testul 1 există clasamentele specifice corespunzătoare cu indicativul 1, și la testul 3 există clasamentele specifice corespunzătoare cu indicativul 3. Pentru realizarea clasamentelor specifice nu se va ţine cont de grupa de participare. De exemplu, un participant de la grupele 16-25 poate răspunde şi la testul 1-A în intervalul de timp alocat testului 1, astfel încât acesta va concura cu toţi ceilalţi în cadrul acestui clasament specific pentru testul 1-A. În mod similar, un participant de la grupele 03-06 poate răspunde în timpul care este alocat testului 3 şi la testul 3-G şi astfel va putea participa în clasamentul specific pentru testul 3-G. Şi în cazul celorlalte patru teste din Concursul de Ayurveda 2020 şi anume testele 2, 4, 5 şi 6 se vor realiza clasamente specifice la care vor fi incluşi toţi participanţii.

La testul 2 există clasamentul specific 2, la testul 4 se va realiza clasamentul specific 4, la testul 5 se va realiza clasamentul specific 5 şi la testul 6 se va realiza clasamentul specific 6.

Se va realiza de asemenea si un clasament general rezultat prin insumarea tuturor punctajelor obtinute.

CONCURS DE AYURVEDA 2020

Grupe
Share on FacebookShare via e-mailPrint

grupe

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

P

U

X

W

Grupele 00-02

A

B

CL

P


X


Grupele 03-06


B

C

D


L

PW

Grupele 07-15C

D

E


G

U


W

Grupele 16-25

E

F

G

H

KU