Test 1-A 2019 - EN


Test 1-A 2019 - EN

REFERINTE

Test 1-A 2019 - EN

CONCURS LIVE

Test 1-G 2019 - RO

Test 3-G 2019 - RO


Test 1-A 2019 - EN

TESTE RAKSHA-VIDDHI

Test 1-A 2019 - RO

Test 1-A 2019 - EN

Test 3-A 2019 - RO

Test 3-A 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE DOSHA-PRAKRITI

amnromania.ro

Test 1-K 2019 - RO

Test 3-K 2019 - ROTest 1-A 2019 - EN

TESTE VAJIKARANA

pentru a reveni in meniul principal ale site-ului amnromania.ro folositi butonul de deasupra

Test 1-D 2019 - RO

Test 1-D 2019 - EN

Test 3-D 2019 - RO

Test 3-D 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE DRAVYAGUNA

Test 1-X 2019 - RO

Test 1-X 2019 - EN

Test 3-X 2019 - RO

Test 3-X 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE PARICHAYA

Test 1-F 2019 - RO

Test 3-F 2019 - RO


Test 1-A 2019 - EN

TESTE RASAYANA

Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN

Ziua Ayurvedei

Test 1-A 2019 - EN

Evenimente

Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN

Concurs de Ayurveda

În cadrul concursului anual de Ayurveda trei dintre cele şase probe care îl alcătuiesc sunt structurate în jurul fiecăruia dintre cele trei instrumente de cunoastere de bază, ce permit dobândirea unei cunoaşteri autentice, iar celelalte trei probe sunt probe mixte, prin care se urmăreşte testarea capacităţii de a îmbina în mod armonios particularităţile specifice ale celor trei instrumente de cunoaştere indicate.

Test 1-A 2019 - EN

Consultatii de specialitate

Bucuresti - nutritie

Centrul de nutritie Anima

0745.09.89.11.

Concurs

Concurs de Ayurveda - AMN-ROMÂNIA

Jivaka

Înţeleptul Jivaka reprezintă ilustrarea vie a puterii spirituale a punerii în practică într-un mod divin inspirat a învăţăturilor ghidului său spiritual înţeleptul Kashyapa, cel care a revelat oamenilor multe dintre aspectele tainice ale manifestării energiei fundamentale a vieţii (ayus) în fiinţa umană, aspecte manifestate în mod special în perioada copilăriei şi tinereţii. O reflectare a unui astfel de aspect tainic se regăseşte în viaţa excepţională a discipolului său copil Jivaka, aflat la vârsta de cinci ani în momentul asimilării învăţăturii ayurveda de la învăţătorul său şi a redactării la scurt timp după aceea a lucrării inspirate de aceasta.

Prin însăşi exemplu vieţii sale Jivaka ne revelează faptul că perioada copilăriei însumează în fiecare fiinţă umană o ordine nedesfăşurată a unor aspecte potenţiale, latente, ce sunt excepţionale. Aceste aspecte reprezintă fructul experienţelor anterioare acumulate de către fiinţa umana.

Perioada copilăriei este totodată cea mai favorabilă transformărilor spirituale accelerate, care se produc sub influenţa şi ghidarea înţeleaptă a unor fiinţe spirituale, care veghează ca această transformare să aibă loc în mod adecvat. În acest sens, putem cita o afirmaţie a înţeleptului Nagarjuna cuprinsă în capitolul intitulat : „Îndatoririle fiecărei perioade a vieţii fiinţei umane” din celebra lucrare Vaidya-Jiva-Sutra : „De la naştere şi până la vârsta de 10 ani, fiinţa umană este necesar să rămână într-o stare de umilinţă şi de mulţumire profundă ”.  Aşa cum este binecunoscut în ştiinţa milenară a sistemului ayurveda, starea de umilinţa si mulţumire profunda sunt condiţiile esenţiale pentru menţinerea în stare de echilibru şi de armonie a lui kapha-dosha, energia subtilă structuratoare care predomină şi care guvernează această perioadă a vieţii fiinţei umane.

Ascultarea plină de umilinţă a învăţăturilor spirituale şi practice oferite, poate pune în mod optim în valoare starea de receptivitate elevată ce se manifestă cu precădere în această perioadă. Cel care ştie să înveţe cu răbdare şi cu umilinţă de la învăţătorii săi, atunci când încă este copil şi care totodată este pe deplin mulţumit cu această condiţie receptivă elevată, va putea să manifeste ulterior, într-un mod specific, chiar aspectele sublime ce se pot manifesta prin intermediul funcţiei generale a energiei subtile guvernatoare a acestei perioade a vieţii (kapha). Un exemplu ilustrativ al acestor aspecte sublime îl reprezintă creativitatea superioară  excepţională.  

Mesajul spiritual pe care îl transmite înţeleptul Jivaka este tocmai acela de a urmări să fim mereu tineri în suflet şi în spirit. Pentru aceasta este necesar să cultivăm în mod sistematic calităţi spirituale cum sunt : umilinţa, răbdarea, ascultarea atentă, consecvenţa în practica spirituală, deschiderea către a învăţa de la cei înţelepţi şi înzestraţi cu haruri dumnezeieşti, de la natură şi de la întregul univers.

Viaţa în planul fizic a înţeleptului Jivaka scoate în evidenţă un eveniment de excepţie, care ilustrează în mod magistral aceste adevăruri spirituale fundamentale. Înţeleptul Jivaka era fiul înţeleptului Richika.  Jivaka a primit învăţătura ayurveda, atunci când avea vârsta de cinci ani, direct de la înţeleptul Kashyapa, apoi a memorat-o ca urmare a unei capacităţi de memorare perfectă iar ulterior a sistematizat-o, în final această învăţătură luând  forma unei lucrări.

Expunând această lucrare în faţa învăţaţilor acelor vremuri, la scurt timp după ce învăţătura ayurveda a fost asimilată de către el,  Jivaka (copil fiind), a remarcat că aceştia nu au putut accepta faptul că această învăţătură le era recitată de un copil de cinci ani. Atunci, văzând că datorită orgoliului şi a importanţei de sine pe care o aveau în ceea ce priveşte vârsta lor venerabilă, acei învăţaţi nu îi acordau nici un credit pentru că era doar un copil de cinci ani, înţeleptul copil Jivaka s-a scufundat complet în râul Gange, în locul sacru numit Kanakhala şi a ieşit la scurt timp după aceea cu părul grizonat, întocmai ca o fiinţă respectabilă aflată la o vârstă înaintată. Rămaşi înmărmuriţi în faţa acestui miracol, învăţaţii au acceptat atunci adevărurile expuse în lucrarea elaborată de către Jivaka. Ei au recunoscut în el o manifestare a înţelepciunii şi a puterii lui Dumnezeu şi datorită sacrificiului său în aceasta direcţie, l-au numit de atunci Vriddha-Jivaka.

Prefixul Vriddha semnifică nu doar aspectul său de fiinţă înaintată în vârstă, ci este totodată indiciul unei înzestrări spirituale ce se manifestă în fiinţă ca urmare a unei vaste experienţe anterioare, ce provine din multiplele existenţe consacrate atingerii stării de înţelepciune. Acest atribut, Vriddha, a fost adăugat numelui lui Jivaka pentru a accentua măiestria pe care Jivaka, discipolul lui Kashyapa, o avea în cunoaşterea aspectelor tainice din Ayurveda. Exemplul lui Jivaka ne poate ajuta să înţelegem ce reprezintă atitudinea superioară de umilinţă şi devotament a unui aspirant spiritual model.

Jivaka reprezintă starea de înţelepciune care se trezeşte în fiinţa celui care manifestă mai mereu starea de copil al lui Dumnezeu. Starea de candoare trăită plenar, deschide astfel pentru fiinţa umană porţile Cerului. Către o asemenea fiinţă pură se vor revărsa apoi nenumărate daruri divine, întocmai cum un copil cuminte şi ascultător primeşte minunate daruri de la părinţii săi. Jivaka ne învaţă că starea de candoare poate devansa vârsta biologică, dacă aceasta (vârsta) devine datorită închistării un impediment în faţa deschiderii spirituale faţă de ghidarea divină. Starea sublimă de candoare este astfel coexistentă cu starea de comuniune profundă cu Dumnezeu Tatăl, stare pe care o are acela care este mereu tânăr în sufletul său, indiferent de vârsta biologică pe care trupul său o are.

Copilăria şi tinereţea reprezintă de altfel şi fructificarea la maximum a energiei începutului. De fapt, în energia începutului se află într-o formă condensată întreaga desfăşurare a evenimentelor în timp. Celebrul basm intitulat : „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” atestă încă o dată, în mod simbolic, continuitatea experienţei de vârf a sufletului trezit.

Starea de deschidere spirituală este cu uşurinţă accesibilă în perioada copilăriei dacă sunt îndeplinite cele două condiţii esenţiale enumerate anterior şi anume : starea exemplară de umilinţă şi starea de mulţumire interioară profundă. Privind din această perspectivă vom putea înţelege şi mai profund de ce modelul nostru divin Iisus ne spunea: „Lăsaţi copii să vină la Mine, pentru că a lor va fi Împărăţia Cerurilor.”.

Intuind potenţialitatea acestei vârste tinere în spirit a omului, celebrul scriitor Goethe afirma: „Dacă copiii ar creşte mai departe aşa cum ei sunt şi cum arată la începuturi, atunci pe pământ ar exista numai genii şi oameni minunaţi”. (Dicht, 1, 2). Perioada copilăriei conferă omului exemplificarea vie a unei stări de deschidere sufletească faţă de miracolul vieţii. La această vârstă fiinţa umană descoperă într-un mod tainic multe dintre misterele ascunse ale Naturii Mamă. Legătura intimă cu Principiul Universal Feminin este, în mod natural, cea mai mare la această vârstă. Ea oferă atunci sufletului fiinţei umane-copil posibilitatea de a beneficia de darurile unei cunoaşterii directe, prin simţire a tainelor Creaţiei lui Dumnezeu.

Copilăria şi tinereţea conferă fiinţei umane un sentiment de intimitate subtilă cu întreaga natură. În acest sens, scriitorul Jean Paul Sartre remarca, plin de inspiraţie: „Copii sunt foarte aproape de natură, sunt rude bune cu vântul şi cu marea. Şoaptele sau cântecele lor oferă celui ce ştie să-i înţeleagă, învăţăminte cuprinzătoare şi pline de înţelepciune.” (Le Mots).

Toate acestea sunt aspecte care le putem descoperi într-o formă vie prin exemplul spiritual al înţeleptului Jivaka. Chiar dacă el şi-a păstrat înfăţişarea fizică de om venerabil, totuşi el a rămas în întreaga sa existenţă un copil al lui Dumnezeu, plin de umilinţă şi de strălucire a spiritului. Acest aspect este atestat şi de o altă istorioară care îl descrie, de data aceasta pe Jivaka ca unul dintre discipolii model ai înţeleptului Atreya.

După ce Jivaka a asimilat învăţătura Ayurveda de la învăţătorul său Kashyapa, după ce (copil fiind) a redactat chiar o lucrare pe baza învăţăturilor primite de la Kashyapa, Jivaka a continuat să studieze mai departe Ayurveda, fiind un discipol model prin starea de umilinţă şi de receptivitate elevată de care a dat dovadă.

Se spune că la un moment dat, avându-l ca discipol şi pe Jivaka, înţeleptul Atreya i-a trimis pe toţi discipolii săi în natură, pentru a aduce anumite plante despre care ei ar putea afirma că nu au nici o utilitate terapeutică. Fiecare dintre discipoli a adus câte ceva, căutând cele mai neînsemnate plante, despre care ei credeau la momentul respectiv că sunt nefolositoare. Doar Jivaka s-a întors cu mâinile goale. El a fost singurul care a răspuns corect la testul pe care înţeleptul Atreya l-a oferit discipolilor săi, deoarece în realitate nici o planta din natură, dacă este bine cunoscută şi corect folosită, nu poate fi fără nici o utilitate terapeutică. Jivaka s-a dovedit astfel, încă o dată, a fi un elev model şi un foarte bun cunoscător al esenţei ştiinţei milenare Ayurveda.