Test 1-A 2019 - EN


Test 1-A 2019 - EN

REFERINTE

Test 1-A 2019 - EN

CONCURS LIVE

Test 1-G 2019 - RO

Test 3-G 2019 - RO


Test 1-A 2019 - EN

TESTE RAKSHA-VIDDHI

Test 1-A 2019 - RO

Test 1-A 2019 - EN

Test 3-A 2019 - RO

Test 3-A 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE DOSHA-PRAKRITI

amnromania.ro

Test 1-K 2019 - RO

Test 3-K 2019 - ROTest 1-A 2019 - EN

TESTE VAJIKARANA

pentru a reveni in meniul principal ale site-ului amnromania.ro folositi butonul de deasupra

Test 1-D 2019 - RO

Test 1-D 2019 - EN

Test 3-D 2019 - RO

Test 3-D 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE DRAVYAGUNA

Test 1-X 2019 - RO

Test 1-X 2019 - EN

Test 3-X 2019 - RO

Test 3-X 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE PARICHAYA

Test 1-F 2019 - RO

Test 3-F 2019 - RO


Test 1-A 2019 - EN

TESTE RASAYANA

Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN

Ziua Ayurvedei

Test 1-A 2019 - EN

Evenimente

Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN

Concurs de Ayurveda

În cadrul concursului anual de Ayurveda trei dintre cele şase probe care îl alcătuiesc sunt structurate în jurul fiecăruia dintre cele trei instrumente de cunoastere de bază, ce permit dobândirea unei cunoaşteri autentice, iar celelalte trei probe sunt probe mixte, prin care se urmăreşte testarea capacităţii de a îmbina în mod armonios particularităţile specifice ale celor trei instrumente de cunoaştere indicate.

Test 1-A 2019 - EN

Consultatii de specialitate

Bucuresti - nutritie

Centrul de nutritie Anima

0745.09.89.11.

Concurs

Concurs de Ayurveda - AMN-ROMÂNIA

Testul 4

Testul 4 este testul de inteligență (anumana).

Ramuri

Testul contine intrebari conexe cu informatiile cuprinse in ramurile Dosha-Prakriti, Svasthavritta, Vimshati-Guna si Dravyaguna.

Punctaj

Testul conține 10 întrebări, punctate fiecare cu câte 700 de puncte. Punctajul total se calculeaza astfel: 7000 puncte = 10 x (700 puncte).

Modalitate de abordare

Testul de inteligență pune în valoare formele creative de gândire și face apel la noi modalități de descoperire a unor soluții ingenioase la probleme simple.

Pentru a putea răspunde la întrebările testului de inteligență fiecare participant are nevoie să folosească gândirea creativă, analiza de tip divergent, atenția orientată asupra detaliilor semnificative, spiritul de observație vigilent, ieșirea din tiparele comune de gândire, creativitatea în descoperirea de situații posibile noi și plasarea punctului de vedere personal în afara tiparelor comune de gândire operativă curentă.

Fiecare răspuns este necesar sa fie dat cât mai scurt și precis, iar atunci când este cazul, răspunsul este bine să fie argumentat în mod simplu și clar.

Test 4

Test 4 is the intelligence test (anumana).

Branches

The test contains questions related to the information in the branches Dosha-Prakriti, Svasthavritta, Vimshati-Guna and Dravyaguna.

Scores

The test contains 10 questions, each with 700 points. The total score is calculated as follows: 7000 points = 10 x (700 points).

Method of approach

The intelligence test highlights the creative forms of thinking and calls for new ways of discovering ingenious solutions to simple problems.

In order to be able to answer the questions of the intelligence test, each participant needs to use creative thinking, divergent analysis, attention focused on significant details, vigilant observation, exit from common patterns of thinking, creativity in discovering new possible situations and placement of the personal point of view outside of the common patterns of current operative thinking.

Each answer needs to be given as quickly and accurately as possible, and when necessary, the answer should be argued simply and clearly.


ANUMANA

Punctaj

Rubrici

1


700 p


2


700 p


3


700 p


4


700 p


5


700 p


6


700 p


7


700 p


8


700 p


9


700 p


10


700 p


Share on Facebook Share via e-mail Print