Test 1-A 2019 - EN


Test 1-A 2019 - EN

REFERINTE

Test 1-A 2019 - EN

CONCURS LIVE

Test 1-G 2019 - RO

Test 3-G 2019 - RO


Test 1-A 2019 - EN

TESTE RAKSHA-VIDDHI

Test 1-A 2019 - RO

Test 1-A 2019 - EN

Test 3-A 2019 - RO

Test 3-A 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE DOSHA-PRAKRITI

amnromania.ro

Test 1-K 2019 - RO

Test 3-K 2019 - ROTest 1-A 2019 - EN

TESTE VAJIKARANA

pentru a reveni in meniul principal ale site-ului amnromania.ro folositi butonul de deasupra

Test 1-D 2019 - RO

Test 1-D 2019 - EN

Test 3-D 2019 - RO

Test 3-D 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE DRAVYAGUNA

Test 1-X 2019 - RO

Test 1-X 2019 - EN

Test 3-X 2019 - RO

Test 3-X 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE PARICHAYA

Test 1-F 2019 - RO

Test 3-F 2019 - RO


Test 1-A 2019 - EN

TESTE RASAYANA

Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN

Ziua Ayurvedei

Test 1-A 2019 - EN

Evenimente

Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN

Concurs de Ayurveda

În cadrul concursului anual de Ayurveda trei dintre cele şase probe care îl alcătuiesc sunt structurate în jurul fiecăruia dintre cele trei instrumente de cunoastere de bază, ce permit dobândirea unei cunoaşteri autentice, iar celelalte trei probe sunt probe mixte, prin care se urmăreşte testarea capacităţii de a îmbina în mod armonios particularităţile specifice ale celor trei instrumente de cunoaştere indicate.

Test 1-A 2019 - EN

Consultatii de specialitate

Bucuresti - nutritie

Centrul de nutritie Anima

0745.09.89.11.

Concurs

Concurs de Ayurveda - AMN-ROMÂNIA

Testul 2

Testul 2 este testul de cunoştinţe ayurvedice şi percepţie (apta-pratyaksha).

Ramuri

Testul contine informatii din urmatoarele ramuri ale sistemului Ayurveda: Vanaspati-Jnana, Dravyaguna, Amnaya.

Punctaj

Testul are trei probe. Fiecare probă se punctează cu 2300 de puncte. Testul conține trei probe cu câte 5 sub-puncte de câte 700, 700, 300, 300 și respectiv 300 puncte.

La acest test se acordă tuturor participanţilor un punctaj de participare de 100 de puncte din totalul de 7000 de puncte.

Punctajul total este: 7000 = 100 + 3 x (700+700+300+300+300).

Probe

La fiecare probă participanții pot opta pentru vizionarea unui detaliu al imaginii plantei sau pentru degustarea pulberii uscate din planta medicinală selectată. Fiecare probă implică fie vizionare, fie o testare prin degustare experimentală (rasana-pariksha).

Fiecare proba durează câte 5 minute.

Răspunsurile vor fi completate în cele 5 minute de pauză care urmează fiecărei probe.

La fiecare răspuns se vor indica denumirea uzuală (700 puncte) şi denumirea botanică (700 puncte) a fiecărei plante se vor completa citeț, cu litere de tipar, în spaţiul indicat.

Se va indica partea plantei care a fost utilizată (300 puncte).

Pentru gustul predominat al fiecărei plante se va alege doar una dintre cele trei variante indicate în fiecare caz (300 puncte).

Se va indica în final câte o acțiune terapeutică reprezentativă pentru fiecare plantă dintre cele trei (300 puncte).

Rubrici pentru raspuns
Test 2

It is the test of Ayurvedic knowledge and perception (apta-pratyaksha).

Branches

The test contains information from the following branches of the Ayurveda system: Vanaspati-Jnana, Dravyaguna, Amnaya.

Scores

The test has three tasks. Each task is scored with 2300 points. The test contains three tasks with 5 sub-tasks of 700, 700, 300, 300 and 300 points respectively. This test is awarded to all participants a participation score of 100 points out of a total of 7000 points. The total score is: 7000 = 100 + 3 x (700 + 700 + 300 + 300 + 300).

Tasks

In each task, participants can choose to view a detail of the image of the plant or to taste the dry powder from the selected medicinal plant. Each sample involves either viewing or testing by experimental tasting (rasana-pariksha). Each task lasts 5 minutes. The answers will be completed within 5 minutes of the break following each test. Each answer will indicate the usual name (700 points) and the botanical name (700 points) of each plant will be completed reading, with print letters, in the space indicated. Participants will indicate the part of the plant that was used (300 points). For the predominant taste of each plant, only one of the three variants indicated in each case (300 points) will be chosen. Finally, a representative therapeutic action will be indicated for each of the three plants (300 points).

APTA-PRATYAKSHA

Punctaj

Rubrici

1

DENUMIREA UZUALĂ

700 p


2

DENUMIREA BOTANICĂ

700 p


3

PARTEA UTILIZATĂ

300 p


4

GUSTUL PREDOMINANT

300 p

(a) acru, (b) amar, (c) astringent

5

O ACȚIUNE TERAPEUTICĂ

300 p


Share on Facebook Share via e-mail Print