Test 1-A 2019 - EN


Test 1-A 2019 - EN

REFERINTE

Test 1-A 2019 - EN

CONCURS LIVE

Test 1-G 2019 - RO

Test 3-G 2019 - RO


Test 1-A 2019 - EN

TESTE RAKSHA-VIDDHI

Test 1-A 2019 - RO

Test 1-A 2019 - EN

Test 3-A 2019 - RO

Test 3-A 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE DOSHA-PRAKRITI

amnromania.ro

Test 1-K 2019 - RO

Test 3-K 2019 - ROTest 1-A 2019 - EN

TESTE VAJIKARANA

pentru a reveni in meniul principal ale site-ului amnromania.ro folositi butonul de deasupra

Test 1-D 2019 - RO

Test 1-D 2019 - EN

Test 3-D 2019 - RO

Test 3-D 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE DRAVYAGUNA

Test 1-X 2019 - RO

Test 1-X 2019 - EN

Test 3-X 2019 - RO

Test 3-X 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE PARICHAYA

Test 1-F 2019 - RO

Test 3-F 2019 - RO


Test 1-A 2019 - EN

TESTE RASAYANA

Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN

Ziua Ayurvedei

Test 1-A 2019 - EN

Evenimente

Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN

Concurs de Ayurveda

În cadrul concursului anual de Ayurveda trei dintre cele şase probe care îl alcătuiesc sunt structurate în jurul fiecăruia dintre cele trei instrumente de cunoastere de bază, ce permit dobândirea unei cunoaşteri autentice, iar celelalte trei probe sunt probe mixte, prin care se urmăreşte testarea capacităţii de a îmbina în mod armonios particularităţile specifice ale celor trei instrumente de cunoaştere indicate.

Test 1-A 2019 - EN

Consultatii de specialitate

Bucuresti - nutritie

Centrul de nutritie Anima

0745.09.89.11.

Concurs

Concurs de Ayurveda - AMN-ROMÂNIA

Cele trei modalitati de cunoastere

În cadrul sistemului tradiţional Ayurveda se precizează că orice act de cunoaştere se poate realiza prin intermediul a trei tipuri de instrumente de bază:

1) Primul instrument de cunoaştere (apta) constă în cunoaşterea temeinică ce provine din sursele autentice de cunoaştere, cum sunt de exemplu textele tradiţionale ayurvedice care reprezintă surse de cunoaştere deosebit valoroase sau învăţăturile ayurvedice străvechi. Acest tip de cunoaştere corespunde cu ceea ce în prezent numim cel mai adesea cunoaştere teoretică fundamentală.

2) Al doilea instrument de cunoaştere (pratyaksha) constă în cunoaşterea directă ce se realizează prin percepţie şi care include atât percepţia senzorială selectivă şi rafinată, cât şi feluritele capacităţi superioare de percepţie subtilă, telepatică, paranormală. Percepţia directă implică o recunoaştere corectă se se produce printr-o simţire elevată, rafinată, atentă şi precis modulată a anumitor aspecte subtile distincte.

3) Cel de-al treilea instrument de cunoaştere (anumana) constă în cunoaşterea deductivă sau, altfel spus, cunoaşterea inferenţială, ce antrenează în mod amplu şi complex inteligenţa fiinţei umane. Această formă de cunoaştere deductivă implică realizarea unor conexiuni noi, inedite, ce sunt totodată fundamentate pe folosirea intensivă a inteligenţei şi a capacităţilor intelectuale superioare ale fiinţei.

Cele sase probe din concurs

În cadrul concursului anual de Ayurveda trei dintre cele şase probe care îl alcătuiesc sunt structurate în jurul fiecăruia dintre cele trei instrumente de cunoaltere de bază, ce permit dobândirea unei cunoaşteri autentice, iar celelalte trei probe sunt probe mixte, prin care se urmăreşte testarea capacităţii de a îmbina în mod armonios particularităţile specifice ale celor trei instrumente de cunoaştere indicate. Tocmai de aceea, numele probelor vor face referire directă la aceste trei instrumentele de cunoaştere fundamentale.

Proba 1 – APTA

Acest tip de probă are rolul de a testa cunoştinţele teoretice de bază din ayurveda, cunoştinţe ce sunt specifice nivelului de studiu parcurs în cadrul cursului de ayurveda. Această probă se bazează în principal pe cunoaşterea cât mai corectă a noţiunilor şi asptectelor cuprinse în lucrările tradiţionale de ayurveda (apta). În cadrul concursului de Ayurveda proba de testare a cunoştinţelor ayurvedice presupune completarea unui chestionar grilă alcătuit din 45 de întrebări elaborate pe baza informaţiilor cuprinse în cursurile de ayurveda studiate de către fiecare grupă de participanţi.

Proba 2 – PRATYAKSHA-APTA

Acest tip de probă testează simultan capacităţile de îmbinare creatoare a cunoştinţelor ayurvedice dobândite în urma parcurgerii programei de curs de ayurveda cu posibilităţile individuale de percepţie directă, inclusiv cele de percepţie senzorială selectivă şi obiectivă (apta-pratyaksha). În cadrul acestei probe vor fi testate cunoştinţele participanţilor în domeniul plantelor medicinale ce sunt studiate în cadrul lecţiilor de curs de ayurveda, pe baza noţiunilor şi criteriilor de clasificare specifice ce sunt folosite în Ayurveda.

Proba 3 – ANUMANA-APTA

Acest tip de probă mixtă oferă posibilitatea punerii în valoare atât a cunoştinţelor teoretice din ayurveda, cât şi a inteligenţei. Această probă testează capacitatea de îmbinare armonioasă de către participanţi a inteligenţei cu abilităţile dobândite prin cunoaşterea teoretică ayurvedică (anumana-apta). Întrebările din cadrul acestui test sunt întrebări de inteligenţ, iar pentru soluţionarea acestora participantul va face apel la noţiuni teoretice de bază din Ayurveda. Întrebările acestei probe solicită din partea participantului declanşarea anumitor mecanisme non-lineare ale gândirii, pornind de la cunoştinţele ayurvedice de bază ce au fost asimilate anterior de către fiecare practicant.

Proba 4 – ANUMANA

Acest tip de probă presupune o anume testare a inteligenţei, a capacităţii de deducţie şi a aptitudinii de a realiza conexiuni logice semnificative, care trebuie să fie corecte. Proba de inteligenţă conţine întrebări inedite, unele dintre ele amuzante, care evidenţiază situaţii nespecifice, particulare, în care putem găsi soluţii ingenioase, pline de inteligenţă, prin aplicarea cunoştinţelor şi principiilor ştiinţei milenare ayurvedice în viaţa de zi cu zi. Proba 5 –

PRATYAKSHA-ANUMANA

Acest tip de probă mixtă testează atât inteligenţa, cât şi capacitatea perceptivă în acelaşi timp (pratyaska-anumana). Acest test pune în valoare o formă superioară de trezire în planul cunoaşterii şi anume percepţia inteligentă. Testul presupune identificarea a trei stări benefice superioare ce vor fi exemplificate în  mod telepatic dintr-un număr mai mare de stări spirituale model, folosind atât capacitatea perceptivă şi intuitivă superioară, cât şi inteligenţa de a identifica corelaţii, caracteristici şi atribute care să fie reprezentative pentru respectivele stări.

Proba 6 – PRATYAKSHA

Acest tip de probă implică testarea capacităţilor de percepţie subtilă, paranormală specifică şi implică percepţia directă şi nemijlocită (pratyaksha) a anumitor aspecte specifice de natură subtil-energetică cu care se operează în mod curent în cadrul practicii ayurvedice. Proba de percepţii subtile telepatice implică recunoaşterea prin intermediul modalităţilor învăţate în cadrul lecţiilor practice din cadrul cursului de ayurveda a anumitor aspecte energetice subtile specifice ce caracterizează de exemplu natura celor trei dosha-uri sau sistemul celor 20 de calităţi generale din cadrul sistemului ayurveda.