Test 1-A 2019 - EN


Test 1-A 2019 - EN

REFERINTE

Test 1-A 2019 - EN

CONCURS LIVE

Test 1-G 2019 - RO

Test 3-G 2019 - RO


Test 1-A 2019 - EN

TESTE RAKSHA-VIDDHI

Test 1-A 2019 - RO

Test 1-A 2019 - EN

Test 3-A 2019 - RO

Test 3-A 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE DOSHA-PRAKRITI

amnromania.ro

Test 1-K 2019 - RO

Test 3-K 2019 - ROTest 1-A 2019 - EN

TESTE VAJIKARANA

pentru a reveni in meniul principal ale site-ului amnromania.ro folositi butonul de deasupra

Test 1-D 2019 - RO

Test 1-D 2019 - EN

Test 3-D 2019 - RO

Test 3-D 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE DRAVYAGUNA

Test 1-X 2019 - RO

Test 1-X 2019 - EN

Test 3-X 2019 - RO

Test 3-X 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE PARICHAYA

Test 1-F 2019 - RO

Test 3-F 2019 - RO


Test 1-A 2019 - EN

TESTE RASAYANA

Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN

Ziua Ayurvedei

Test 1-A 2019 - EN

Evenimente

Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN

Concurs de Ayurveda

În cadrul concursului anual de Ayurveda trei dintre cele şase probe care îl alcătuiesc sunt structurate în jurul fiecăruia dintre cele trei instrumente de cunoastere de bază, ce permit dobândirea unei cunoaşteri autentice, iar celelalte trei probe sunt probe mixte, prin care se urmăreşte testarea capacităţii de a îmbina în mod armonios particularităţile specifice ale celor trei instrumente de cunoaştere indicate.

Test 1-A 2019 - EN

Consultatii de specialitate

Bucuresti - nutritie

Centrul de nutritie Anima

0745.09.89.11.

Concurs

Concurs de Ayurveda - AMN-ROMÂNIA

Revelațiile marelui înţelept Atreya

În expunerile sale, înţeleptul Atreya revelează tainele manifestării vieţii în cazul fiinţelor umane, precum şi modul în care fiinţele umane pot, printr-o cunoaştere şi o practică adecvată, să trăiască o viaţă lungă, într-o stare de sănătate şi fericire aproape continuă şi să evite în mod înţelept suferinţele generate de boală sau bătrâneţe. Încă de la începutul expunerilor sale, înţeleptul Atreya descrie care este rostul divin al cunoaşterii Ştiinţe sacre a vieţii:

"Deoarece Ştiinţa sacră a vieţii (Ayurveda) este benefică umanităţii, atât pentru viaţa ce se desfăşoară în această lume fizică, cât şi pentru viaţa ce va urma într-una dintre lumile sau, altfel spus, sferele subtile sau tărâmurile în care fiinţa spirituală va continua să existe după părăsirea planului fizic, din acest motiv Ayurveda este considerată de către înţelepţii cunoscători ai scrierilor sacre ca fiind cea fiind de o inestimabilă valoare practică şi spirituală totodată".

Tocmai de aceea, înţeleptul Atreya revelează de fiecare dată când expune adevărurile fundamentale referitoare la un anumit tip de suferinţă umană, ce se concretizează sub forma unei anumite tulburări sau boli, şi cheia subtilă-spirituală a situaţiei respective. Cunoaşterea acestei chei secrete permite apoi înţelegerea mecanismelor de natură cauzală, care conduc la manifestarea fiecărui tip de tulburare. Acesta este un aspect spiritual fundamental care caracterizează învăţătura sa. În lumina acestor revelaţii, dezvăluirea sensului spiritual al unei anumite situaţii de boală conduce la o profundă integrare spirituală actului de vindecare ce urmează, conferindu-i astfel o dimensiune completă şi profundă.

Prin intermediul revelaţiilor oferite de către marele înţelept Atreya, oamenii pot înţelege că stările spirituale înalte pot fi trezite şi amplificate în fiinţă cu scopul de a determina o transformare amplă şi profundă a fiinţei umane. Această transformare poate conduce apoi la vindecarea trupului, minţii sau a sufletului omului. Toate aceste transformări binefăcătoare au loc în conformitate cu manifestarea principiului universal al similarităţii (samanya), acesta fiind de fapt chiar Legea rezonanţei oculte, ce a fost revelată în totalitatea aspectelor sale în cadrul Şcolii noastre de Yoga. Învăţăturile marelui înţelept Atreya ne fac să înţelegem faptul că prin cultivarea stărilor spirituale superioare, cum sunt iubirea, aspiraţia spirituală, curajul, bunătatea, altruismul, compasiunea, detaşarea, fericirea, mulţumirea, disciplina spirituală, înţelegerea profundă, autocontrolul perfect al minţii şi al simţurilor, intuiţia, inteligenţa, cunoaşterea superioară, dăruirea faţă de Dumnezeu şi cunoscând totodată corespondenţele profunde care există între aceste stări şi energiile subtile vitale care se manifestă în microcosmosul fiinţei umane, cel iniţiat poate interveni într-un mod eficient atît pentru bunăstarea sa, cât şi a semenilor săi.

Pentru cel care a parcurs şi a înţeles în mod profund învăţăturile marelui înţelept şi eliberat Atreya, toate manifestările vieţii se revelează ca fiind expresii ale voinţei şi înţelepciunii divine şi totodată prilejuri minunate de a înţelege totalitatea şi omniprezenţa fiinţei unice şi infinite a lui Dumnezeu. Fiecare act de vindecare, pornind de la cea mai măruntă, în aparenţă, neplăcere corporală, până la ieşirea din stările prelungite de suferinţă fizică, psihică sau mentală ne pot revela, prin intermediul adevărurilor expuse de către înţeleptul Atreya, aspectele tainice şi inefabile prin care Dumnezeu manifestă în mod distinct puterea sa transformatoare divină, impulsionându-i, adeseori în cele mai aparent neaşteptate moduri, pe oameni, să evolueze din punct de vedere spiritual. Marele înţelept Atreya a oferit cu o divină generozitate oamenilor o învăţătură vastă, deosebit de valoroasă, ce poate fi pusă în practică întocmai ca orice altă disciplină spirituală, chiar şi în condiţiile dificile ale confruntării cu neajunsurile generate de suferinţă, dezechilibru sau boli. Prin învăţătura spirituală oferită astfel, înţeleptul Atreya a oferit oamenilor posibilitatea de a dispune de mijloace de vindecare şi totodată de transformare spirituală ce sunt aplicabile chiar şi în condiţiile dificile ale stărilor de suferinţă. Metodele ayurvedice revelate de înţeleptul Atreya sunt totodată nişte modalităţi spirituale de modelare şi transformare benefică a conştiinţei celui care le practică în mod corect. Ele îi permit astfel practicantului perseverent autocunoaşterea adecvată ce este realizată dintr-o perspectivă profund spirituală şi printr-o constantă invocare, plină de aspiraţie, a ghidării şi ajutorului plin de compasiune a lui Dumnezeu.