Test 1-A 2019 - EN


Test 1-A 2019 - EN

REFERINTE

Test 1-A 2019 - EN

CONCURS LIVE

Test 1-G 2019 - RO

Test 3-G 2019 - RO


Test 1-A 2019 - EN

TESTE RAKSHA-VIDDHI

Test 1-A 2019 - RO

Test 1-A 2019 - EN

Test 3-A 2019 - RO

Test 3-A 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE DOSHA-PRAKRITI

amnromania.ro

Test 1-K 2019 - RO

Test 3-K 2019 - ROTest 1-A 2019 - EN

TESTE VAJIKARANA

pentru a reveni in meniul principal ale site-ului amnromania.ro folositi butonul de deasupra

Test 1-D 2019 - RO

Test 1-D 2019 - EN

Test 3-D 2019 - RO

Test 3-D 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE DRAVYAGUNA

Test 1-X 2019 - RO

Test 1-X 2019 - EN

Test 3-X 2019 - RO

Test 3-X 2019 - EN

Test 1-A 2019 - EN

TESTE PARICHAYA

Test 1-F 2019 - RO

Test 3-F 2019 - RO


Test 1-A 2019 - EN

TESTE RASAYANA

Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN

Ziua Ayurvedei

Test 1-A 2019 - EN

Evenimente

Test 1-A 2019 - EN Test 1-A 2019 - EN

Concurs de Ayurveda

În cadrul concursului anual de Ayurveda trei dintre cele şase probe care îl alcătuiesc sunt structurate în jurul fiecăruia dintre cele trei instrumente de cunoastere de bază, ce permit dobândirea unei cunoaşteri autentice, iar celelalte trei probe sunt probe mixte, prin care se urmăreşte testarea capacităţii de a îmbina în mod armonios particularităţile specifice ale celor trei instrumente de cunoaştere indicate.

Test 1-A 2019 - EN

Consultatii de specialitate

Bucuresti - nutritie

Centrul de nutritie Anima

0745.09.89.11.

Concurs

Concurs de Ayurveda - AMN-ROMÂNIA

Sinivali

În tradiția milenară a Ayurvedei Sinivali este cunoscută ca o minunată femeie inițiată în cunoașterea tainelor vieții şi în special în arta ocultă a atingerii generatoare de viață și energie. În cursul vieții ei pământești, Sinivali a cunoscut şi a stăpânit foarte bine obstetrica ayurvedică. Sinivali era cunoscută ca o ființă deosebit de înzestrată în calitate de asistent al naşterilor. În acţiunile sale concrete, Sinivali era asistată la rândul ei şi acţiona la unison cu Sarasvati.

În textele ayurvedice sunt date unele descrieri ale calităților excepționale pe care le manifesta Sinivali în ipostaza ei de fiinţă model, prin care ilustra calitățile minunate pe care este necesar să le manifeste o femeie însoţitoare care asistă în mod activ la o naştere a unei fiinţe umane.

În mod tradiţional, Sinivali este cea care conferă fiinţei umane nou născute prima senzaţie tactilă de mângâiere. Prin această primă atingere ocrotitoare nou-născutul pe această lume primeşte în fiinţa sa puterea subtilă ocrotitoare a graţiei lui Dumnezeu, manifestată atunci prin intermediul atingerii pline de blândeţe a lui Sinivali. Chipul neasemuit de blând al acestei minunate femei revarsă către fiinţa umană, tocmai născută în această lume, graţia Mamei Divine. Braţele pline de frumuseţe pe care le are Sinivali conferă susţinere, protecţie şi o plăcută senzaţie protectoare de siguranţă la venirea unui suflet în această lume fizică.

În tradiţia orientală Sinivali este cunoscută ca fiind însoţitoarea femeilor aflate la prima naştere. Ea este descrisă în mod profund transfigurator în tradiţia indiană. În Rig-Veda (II, 32, 6) despre Sinivali se spune că ea are „braţe extraordinar de frumoase şi un chip plin de încântare, iar în preajma ei se află un mare număr de copii”.

Sinivali este renumită pentru că ea a adus pe lume, ca asistentă la naştere, foarte mulţi copii, datorită cunoaşterii profunde a ştiinţei ayurvedice şi datorită îndemânării sale excepţionale, ajutând totodată femeile să nască foarte uşor. În Ayurveda, Sinivali este cunoscută ca fiind cea care ajută femeile să nu piardă o sarcină. Un imn din Rig-Veda (X, 184, 2) cuprinde următoarele versuri: „O Sinivali, O Sarasvati, menţineţi voi, cu blândeţea şi iubirea voastră, trupul în formare al fiinţei ce urmează să se nască, în sălaşul protector al mamei sale care-l poartă”.

Atât Sarasvati, cât şi Sinivali sunt descrise în tradiţia orientală ca fiinţe divine care apar sub formă umană, manifestând atunci anumite înzestrări divine. Ele se manifestă adeseori împreună, întocmai ca şi cei doi Ashvinii din tradiţia ayurvedică. Ambele ipostaze sunt cele ale unor femei care manifestă o mare devoţiune şi compasiune faţă de toate fiinţele umane.

Datorită înzestrărilor excepţionale ale lor atât Sarasvati, cât şi Sinivali au fost iubite de către fiinţele umane care adorau manifestările felurite ale Marii Mame Divine şi care au descoperit astfel în cele două întrupări manifestarea unor aspectele sublime ale Mamei Divine.

Sinivali manifestă acea ipostază a Mamei Divine care este plină de dragoste pentru fiinţele create şi care le ocroteşte la naşterea lor în lumea fizică.

Alături de Sarasvati, care este cunoscută ca Zeiţa înţelepciunii şi a tuturor bogăţiilor, a prosperităţii şi a fericirii, Sinivali este cunoscută ca fiind Ocrotitoarea prin excelenţă.  Sarasvati este sursa hrănirii, fiind descrisă ca având sânii mari rotunzi şi prolifici, având un mers încântător. Atât Sinivali, cât şi Sarasvati fac parte din grupul de fiinţe înzestrate cu calităţi divine ce sunt asociate procreaţiei şi de asemenea creativităţii în general (garbha-dhi). Ele îi asistau adeseori pe cei doi Ashvinii în intervenţiile lor vindecătoare.

Sinivali şi Sarasvati alcătuiesc împreună perechea celor două entităţi feminine guvernatoare ale celor două canale subtile (nadi) polare ale fiinţei şi anume ida-nadi şi pingala-nadi. Ele sunt acelea care împreună determină intrarea deplină a energiei subtile a vieţii de-a lungul celor două canale polare ale fiinţei umane şi anume ida-nadi şi pingala-nadi în momentul naşterii. În acest rol Sarasvati este cea care deschide poarta lui ida-nadi, ce asigură hrănirea fiinţei, întocmai cum vak, Cuvântul Suprem, este hrana cunoaşterii sacre.

Sarasvati îndeplineşte rolul Zeiţei cuvântului sublim şi a vibraţiei primordiale care hrăneşte fiinţele. Sinivali este deschizătoarea canalului solar, pingala-nadi, cel ce conferă fiinţei umane impusul primordial al manifestării sale în această lume, ca fiinţă întrupată într-un trup fizic.

Sinivali este totodată cea care îi învaţă îndemânarea exemplară atât pe toţi practicienii ayurvedici, cât şi pe cei ce îndeplinesc rolul de însoţitor în actul de vindecare.

În tradiţia ayurvedică este cunoscut faptul că atingerea unui vindecător este plină de blândeţe şi de abilitate. Sinivali este cea care face cu putinţă manifestarea gestului care alină, mișcarea mâinii care mângâie, atingerea degetelor care ajută şi vindecă în mod aproape miraculos.

Sinivali este cea care aduce mângâierea ocrotitoare a mâinilor Mamei Divine, iar Sarasvati aduce dulceaţa glasului ocrotitor al Mamei Divine. Ele împreună îi însoţesc şi îi ajută pe cei doi Ashivinii.

Tot Sinivali este cea care ghidează pe cei care practică masajul la copii mici, învăţându-i care sunt mişcările cele mai potrivite în fiecare situaţie. Sinivali îi ghidează pe cei care practică masajul ayurvedic (abhyanga) cum să simtă cât mai bine prin intermediul palmelor modul în care trebuie să acţioneze prin masaj. Ea este cea care îi asistă pe cei care învață știința cea tainică a citirii pulsului fiinţei (nadi-vijnana).